SEKCIA B

2. PP

25MIEST

PARKOVANIE 2.PP B
č.144 č.186 č.145 č.188 č.187 č.184 č.149 č.148 č.183 č.150 č.181 č.151 č.182 č.180 č.152 č.179 č.153 č.178 č.155 č.154 č.156 č.147 č.185 č.143 č.147 č.151 č.152 č.146

č.144

Možnosť prikúpiť k AP B2.03

č.186

Možnosť prikúpiť k AP B2.04

č.145

Možnosť prikúpiť k AP B2.05

č.188

Možnosť prikúpiť k AP B2.07

č.187

Možnosť prikúpiť k AP B3.01

č.184

Možnosť prikúpiť k AP B3.02

č.149

Možnosť prikúpiť k AP B3.03

č.148

Možnosť prikúpiť k AP B3.04

č.183

Možnosť prikúpiť k AP B3.05

č.150

Možnosť prikúpiť k AP B3.06

č.181

Možnosť prikúpiť k AP B3.08

č.151

Možnosť prikúpiť k AP B3.09

č.182

Možnosť prikúpiť k AP B4.01

č.180

Možnosť prikúpiť k AP B4.03

č.152

Možnosť prikúpiť k AP B4.04

č.179

Možnosť prikúpiť k AP B4.05

č.153

Možnosť prikúpiť k AP B4.06

č.178

Možnosť prikúpiť k AP B4.07

č.155

Možnosť prikúpiť k AP B4.08

č.154

Možnosť prikúpiť k AP B4.09

č.156

Možnosť prikúpiť k AP B5.01

č.147

Možnosť prikúpiť k AP C2.01

č.185

Možnosť prikúpiť k AP B8.02

č.143

Možnosť prikúpiť k AP A2.07

č.147

Možnosť prikúpiť k bytu C2.01

č.151

Možnosť prikúpiť k bytu C3.02

č.152

Možnosť prikúpiť k bytu C3.04

č.146

Možnosť prikúpiť k bytu C8.07

Byt
číslo
Park.
miesto č.
Park. s DPH
Stav 
A2.07143-
B2.03144-
B2.04186-
B2.05145-
B2.07188-
B3.01187-
B3.02184-
B3.03149-
B3.04148-
B3.06150-
B3.07183-
B3.08151-
B3.09181-
B4.01182-
B4.03180-
B4.04152-
B4.05179-
B4.06153-
B4.07178-
B4.08155-
B5.01156-
B7.05154-
B8.01146,147-
B8.02185-
C2.01147-
C3.02151-
C3.04152-
C8.07146-