SEKCIA B

1. PP

51MIEST

PARKOVANIE 1.PP B
č. 51 č.15 č.25 č.69 č.23 č.24 č.45 č.46 č.19 č.16 č.67 č.68 č.20 č.22 č.21 č.17 č.18 č.50 č.70 č.44 č.47 č.49 č.48

č. 51

Možnosť prikúpiť k bytu A4.03

č.15

Možnosť prikúpiť k AP B7.09

č.25

Možnosť prikúpiť k bytu B8.06

č.69

Možnosť prikúpiť k bytu B6.03

č.23

Možnosť prikúpiť k bytu B7.07

č.24

Možnosť prikúpiť k bytu B7.06

č.45

Možnosť prikúpiť k bytu B7.04

č.46

Možnosť prikúpiť k bytu B7.03

č.19

Možnosť prikúpiť k bytu B6.02

č.16

Možnosť prikúpiť k bytu B7.01

č.67

Možnosť prikúpiť k bytu B6.08

č.68

Možnosť prikúpiť k bytu B6.07

č.20

Možnosť prikúpiť k bytu B6.06

č.22

Možnosť prikúpiť k bytu B6.05

č.21

Možnosť prikúpiť k bytu B6.04

č.17

Možnosť prikúpiť k bytu B7.08

č.18

Možnosť prikúpiť k bytu B7.02

č.50

Možnosť prikúpiť k bytu B6.01

č.70

Možnosť prikúpiť k bytu B5.02

č.44

Možnosť prikúpiť k bytu B5.07

č.47

Možnosť prikúpiť k bytu B4.02

č.49

Možnosť prikúpiť k bytu B2.08

č.48

Možnosť prikúpiť k bytu B2.09

Byt
číslo
Park.
miesto č.
Park. s DPH
Stav 
A4.0351-voľné
B2.0849-voľné
B2.094835000voľné
B4.0247-voľné
B5.0270-voľné
B5.0744-voľné
B6.0150-voľné
B6.0219-voľné
B6.036927500voľné
B6.0522-voľné
B6.0620-voľné
B6.0768-voľné
B6.0867-voľné
B7.0116-voľné
B7.0218-voľné
B7.0346-voľné
B7.0445-voľné
B7.0624-voľné
B7.0723-voľné
B7.0817-voľné
B7.0915-voľné
B8.052127500voľné
B8.062527500voľné