SEKCIA B

1. PP

51MIEST

PARKOVANIE 1.PP B
č. 51 č.15 č.25 č.69 č.23 č.24 č.45 č.46 č.19 č.16 č.67 č.68 č.20 č.22 č.21 č.17 č.18 č.50 č.70 č.44 č.47 č.49 č.48 č.113,114 č.110 č.109 č.111 č.73 č.112 č.106 č.71 č.72 č.43 č.107 č.108 č.103 č.76 č.105 č.104 č.26 č.42 č.41 č.101 č.102 č.78 č.77 č.27 č.28

č. 51

Možnosť prikúpiť k bytu A4.03

č.15

Možnosť prikúpiť k AP B7.09

č.25

Možnosť prikúpiť k bytu B8.06

č.69

Možnosť prikúpiť k bytu B6.03

č.23

Možnosť prikúpiť k bytu B7.07

č.24

Možnosť prikúpiť k bytu B7.06

č.45

Možnosť prikúpiť k bytu B7.04

č.46

Možnosť prikúpiť k bytu B7.03

č.19

Možnosť prikúpiť k bytu B6.02

č.16

Možnosť prikúpiť k bytu B7.01

č.67

Možnosť prikúpiť k bytu B6.08

č.68

Možnosť prikúpiť k bytu B6.07

č.20

Možnosť prikúpiť k bytu B6.06

č.22

Možnosť prikúpiť k bytu B6.05

č.21

Možnosť prikúpiť k bytu B6.04

č.17

Možnosť prikúpiť k bytu B7.08

č.18

Možnosť prikúpiť k bytu B7.02

č.50

Možnosť prikúpiť k bytu B6.01

č.70

Možnosť prikúpiť k bytu B5.02

č.44

Možnosť prikúpiť k bytu B5.07

č.47

Možnosť prikúpiť k bytu B4.02

č.49

Možnosť prikúpiť k bytu B2.08

č.48

Možnosť prikúpiť k bytu B2.09

č.113,114

Možnosť prikúpiť k bytu A8.01

č.110

Možnosť prikúpiť k bytu C4.07

č.109

Možnosť prikúpiť k bytu C2.05

č.111

Možnosť prikúpiť k bytu C2.03

č.73

Možnosť prikúpiť k bytu C2.09

č.112

Možnosť prikúpiť k bytu C3.03

č.106

Možnosť prikúpiť k bytu C3.09

č.71

Možnosť prikúpiť k bytu C4.01

č.72

Možnosť prikúpiť k bytu C5.01

č.43

Možnosť prikúpiť k bytu C5.05

č.107

Možnosť prikúpiť k bytu C5.07

č.108

Možnosť prikúpiť k bytu C5.08

č.103

Možnosť prikúpiť k bytu C6.04

č.76

Možnosť prikúpiť k bytu C6.06

č.105

Možnosť prikúpiť k bytu C6.08

č.104

Možnosť prikúpiť k bytu C6.09

č.26

Možnosť prikúpiť k bytu C7.07

č.42

Možnosť prikúpiť k bytu C5.06

č.41

Možnosť prikúpiť k bytu C3.01

č.101

Možnosť prikúpiť k bytu C6.02

č.102

Možnosť prikúpiť k bytu C6.03

č.78

Možnosť prikúpiť k bytu C6.05

č.77

Možnosť prikúpiť k bytu C6.07

č.27

Možnosť prikúpiť k bytu C7.08

č.28

Možnosť prikúpiť k bytu C4.02

Byt
číslo
Park.
miesto č.
Park. s DPH
Stav 
A4.0351-
A8.01113,114-
B2.0849-
B2.0948-
B4.0247-
B5.0270-
B5.0744-
B6.0150-
B6.0219-
B6.0369-
B6.0522-
B6.0620-
B6.0768-
B6.0867-
B7.0116-
B7.0218-
B7.0346-
B7.0445-
B7.0624-
B7.0723-
B7.0817-
B7.0915-
B8.0521-
B8.0625-
C2.03111-
C2.05109-
C2.0973-
C3.0141-
C3.03112-
C3.09106-
C4.0171-
C4.0228-
C4.07110-
C5.0172-
C5.0543-
C5.0642-
C5.07107-
C5.08108-
C6.02101-
C6.03102-
C6.04103-
C6.0578-
C6.0676-
C6.0777-
C6.08105-
C6.09104-
C7.0726-
C7.0827-