GEFAMIN s.r.o

Štefanovičova 12, Bratislava

Spoločnosť GEFAMIN má zrealizovaných niekoľko úspešných realitných projektov a dbá na vysokú úroveň realizácie a na kvalitnú nadčasovú architektúru.